Trondheim brann og redningstjeneste (Sluppen)


Sted: Sluppen, Trondheim
Prosjekttype: Brannstasjon
Bruttoareal: Ca. 7.000kvm
Byggherre: Trondheim kommune
Samlet pris fire brannstasjoner: Ca. 600 millioner kroner
Totalentreprenør: Skanska (bygg) og Søbstad (grunnarb. og utearealer).       Prosjektledelse byggherre: Optiman.
ARK: LINK arkitektur
Rådgivere: Byggteknikk, lyd/akustikk, geoteknikk, røranlegg, landskap og Miljøgeologi: Multiconsult l Brann: Sweco

Underentreprenører/leverandøre r: Rigg og drift: UCO l Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning l Stikningsarbeider: Nidaros oppmåling l Kraner: Sarens kraner l Prefab hulldekker: Contiga l Stål: Skanska Stålfabrikken l Smedarbeider: Rustfrieksperten l Hardbetong: Gulvbetong l Heiser: HK-Service l Glass/Alu: R. Daaland l Taktekker: Protan l Branntetting og – isolering: Firesafe l Stilas: Stillcom l Rør: K. Lund l Elektro: Elpro l Ventilasjon: GK Norge l Lås og beslag: Trioving l Maling: Talseth & Husby l Kjerneboring: Skaget betongsaging l Solavskjerming: Vental l Ståldører: Hovin bygg & agentur l Kjøkken: Studio Sigdal l Porter: Hørmann l Flis: Bugge l Taktekking: Icopal Tak l Parkettgulv: Bo Andren l Skap: SSG l Byggvask: NRS l Byggevarer: Maxbo l Betong: Norbetong l Grunnisolasjon: Vartdal plast l Vemohylser: Hansmark l Trelast: Kjeldstad l Vinduer: NorDan l Dører: Nordic l Listverk: O. Olsen l Innv. glass: Bosvik