Heimstad (Tiller)


På Tiller i Trondheim har vi nå overlevert i alt 30 leiligheter, med Trebetong As som entrepenør.