Grillstad Marina 53


Kort om bygget. 

Sted: Trondheim
Prosjekttype: Næringsbygg
Entreprisekostnad: Ca. 250 millioner kroner
Bruttoareal: 17.000 inkl. p-kjeller
Byggherre: GMN 53
Byggherreombud og totalentreprenør: Grilstad Marina
Arkitekt: Voll arkitekter
Interiørarkitekt: Solem arkitektur
Landskapsarkitekt: Plan arkitekter / Agraff
Rådgivere: RI-B: Siv ing Danielsen l RI-V: Sweco Norge l RI-E: Vintervoll l RI-Geo: Multiconsult l RI-Miljø: Rambøll l RI-Brann: TekØk Rådgivning

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon og klimateknikk: GK Norge l Grunn- og utomhusarbeider / vann og avløp: Tverås Maskin & Transport l Pælearbeider: Fundamentering l Plasstøpt betong: Gran & Ekran l Montering stål/betongelementer: Contiga l Taktekker: Mestertak Entreprenør l Tømrer og snekkerarbeider: Etto Bygg l Sanitær-/varme-/sprinkler-/kjøleanlegg: Oras l Beslag og fasade: Blikkenslagermester Brækstad l Systemvegger: Moelven Modus l Adgangskontroll, lås og beslag: Systemsikring l Maling og gulvbelegg: Talseth & Husby l Glass/alu: Daaland l Kantinekjøkken: Metos l Terrazzo: Hesselberg gulv l Innredninger og byggevarer: XL-bygg- Gunnar T strøm l Flisarbeider: JB flislegger l Rekkverk: Midthaug l Solavskjerming Vental l Brannsikring Firesafe l Tynnavretting: RS gulv l Utomhusarbeider: Din gårdsplass l Utomhusarbeider park: Hageanlegg l Heis: Reber Schindler Heis